Othniel Smith, Wales

Country of production: UK
Language: Welsh
Title: Chwiliad
Filmmaker and editor: Othniel Smith
Translator: Sharon Larkin

“I was intrigued by the Spanish poem I was invited to respond to since it seemed, swiftly and very economically, to move from the position of a loving, caring creator to a disillusionment with the thing created. Words such as “fall” and “apple” evoked Genesis; “multiple universes” suggested exogenesis. In the poem in Welsh, rather then representing Armageddon as “the End”, I therefore wanted to shift the focus out to the infinity of time and space, where there is no end to either. I sought the dynamic of rise, fall and rise again; a sowing, reaping and reseeding.”
Sharon Larkin

“I have made dozens of poetry films using re-purposed public domain imagery. On first reading this poem, it became clear to me that the signature image had to be that of some kind of deity. Having discovered a suitable film clip to use as a starting point (from “Hercules Unchained”), it was simply a matter of finding suitably intriguing footage to illustrate or counterpoint the intentions (as far as I could discern them) of the poet as the piece progressed.”
Othniel Smith

Chwiliad
Dych chi’n gwylio efelychiad,
yn adeiladu byd i anheddu eich creadigaethau,
ffugenwau gyda phawb, tagiau gyda phopeth.

Yn y dechreuad, byddwch chi’n caru eich creaduriaid
a byddwch chi’n bwrw brwmstan arnyn nhw
dim ond pan fyddan nhw’n anfad.
Neu arllwyswch wermod i mewn
i’w diodydd hamddenol
pan aiff eu diwylliant yn ddieflig,
eu hymddygiad yn ddirywiedig.
Oherwydd gwnân nhw hynny.
Gwnân nhw hynny bob tro.

Neu efallai, adeiladwch ddinas gaerog
ar fryn iddyn nhw,
a gweithredwch eich dyfarniadau yn llechwraidd –
hyfforddwch fand bach o sims
i orymdeithio’r ddinas,
yn chwythu trympedi, yn canu, yn gweiddi.
Wedyn gallwch chi ymlacio yn eich Parker Knoll,
yn gwylio brics yn crynu,
yn curo dwylo wrth i’r waliau gwympo.

Ond yn y pen draw,
bydd chwarae yn lle uwch yn flynedig i chi.
Rhediff y Lilipytiaid mewn panig
fel morgrug wrth i’r nythod gael eu dinistrio.
Bydd y holl peth yn ddiflas i chi.
Wedyn bydd chwiliad am fyd newydd i sefydlu,
a’r tro nesaf bwriadwch chi ei imiwneiddio
yn erbyn yr hen ddiffyg –
i grefu ffrwythau gwaharddedig –
yr afal sy’n edrych yn suddus ar y goeden
ond sy’n pydru yn hwyrach
fel manna ddoe.

Teithiwch o gwmpas nawr, cyn yr Armagedon nesaf.
Chwiliwch am gornel arall y bydysodau
i gychwyn arbrawf newydd.
Breuddwydiwch am Eden heb neidr,
wedyn rhowch hadau ffres i mewn,
moldiwch clai, anadlwch.

Sharon Larkin